1. foglalkozás: Az alapok

1. Nyitókör (10 perc) 

            Nagy körben: Hogy érzed most magad, hogy vagy itt, milyen elvárásokkal érkeztél?

            Mi az, amit szeretnél, hogy ebben a programban megtörténjen, mit nem szeretnél?

2. Szeret/nem szeret (10 perc)

            Két hullahopp karikát teszünk a földre, az egyikbe egy A4-es papíron mosolygó arcot, a másikba szomorú arcot teszünk.

            Minden gyerek kis cetliket (post-it jegyzettömb) kap, egyenként felírja a tantárgyakat, amiket ebben a tanévben tanul. 

            A cetliket elhelyezik a két karika egyikében aszerint, hogy szeretik-e a tantárgyat vagy     sem.

            Közösen megnézzük az eredményt, megszámoljuk, hogy melyik tantárgyat         szeretik/nem szeretik a legtöbben. Ez a későbbiekben fontos információ, kérjük beleíni a beszámolóba!

3. Tudomány és élet (20 perc)

            Minden gyerek húz egy kártyát, amin egy-egy tantárgy szerepel (1. melléklet). Attól         függően, hogy hány gyerek van, egy-egy tantárgy többször is szerepelhet. Bár a tantárgyak közül többet még nem tanulnak, próbálják meg nagy körben, egymást segítve megmagyarázni, mivel foglalkozhat az adott tudomány.

            Ezután 3 kiscsoportban megkapják ugyanazokat a képeket (2. melléklet), és egymás         között megbeszélik, hogy melyik képhez melyik tudomány tartozhat és miért. Készítsenek külön papírra jegyzeteket. Több jó megoldás is lehetséges! A foglalkozásvezető bátorítsa a gyerekeket, hogy minél több szempontból közelítsék meg a képen látható tárgyat/tevékenységet. Nagykörben, konkrét példákkal megbeszéljük, hogy a természettudományos ismeretek hogyan jelennek meg a       mindennapokban.

4. Muzsikáljunk! (15 perc)

            Egy asztalra készítsünk elő különféle tárgyakat, amikből valamiképpen hangszer   gyártható, pl. különböző nagyságú poharak, üres fémdobozok, műanyag palackok, rizs, ragasztószalag, gyufásdobozok, befőttesgumik stb.

            A gyerekek 3 kiscsoportban próbáljanak minél többféle hangszert készíteni, majd csoportonként előadni egy dalt. Minden hangszernél megbeszéljük, hogy mi a hang forrása, hogyan terjed a hang, és hangsúlyozzuk, hogy ez például a fizika   tudományához tartozik.

4. Zárókör (5 perc)

            Mit viszel haza a mai foglalkozásról? Mi volt a legjobb/ legnehezebb?

1. melléklet

2. melléklet