14. foglalkozás: Összefoglalás

1. Nyitókör (10 perc)

Nagy körben: Hogy érzed most magad, mi történt veled az elmúlt héten?

2. Labdajáték új szavakkal (5 perc)

A résztvevők körbe állnak. Mindenki felidéz egy szót, amivel ebben a félévben a foglalkozások során találkozott. Az első körben aki dobja a labdát, mondja a saját szavát. Ha ez már jól megy, a következő körben a labda dobásakor annak a szavát mondják, akinek dobják a labdát.

3. Mire emlékszel? (20 perc)

A résztvevők csoportokban dolgoznak. Minden csoport kap egy nagy ív papírt (csomagolópapírt), filctollakat, ollót, ragasztót, színes papírt. A feladatuk, hogy készítsenek posztert mindarról, amire a foglalkozásokból emlékeznek. Írjanak, rajzoljanak, tetszőleges technikával. A csoportok bemutatják a munkáikat.

4. Nyári tanulás (15 perc)

A résztvevők egyénileg elmondják, mit várnak leginkább a nyári szünidőben. 

Ezután három csoportot alkotnak: 

1. informatika – fizika;

2. biológia – matematika;

3. kémia – földrajz. 

A csoportok feladata, hogy összegyűjtsék, a leginkább várt nyári tevékenységek hogyan kapcsolódnak a tantárgyakhoz, amit a csoportjuk kapott.

Nagy körben megosztják a listáikat.

5. Levél magamnak (5 perc)

A résztvevők levelet írnak saját maguknak a nyári terveikről, reményeikről, amit majd ősszel, az első foglalkozáson olvashatnak el. A leveleket címezzék meg maguknak és összehajtogatva adják oda a foglalkozásvezetőnek, aki őszig megőrzi azokat.

6. Zárókör (5 perc)

Mit viszel haza a mai foglalkozásról? Mi volt a legjobb/ legnehezebb?       
Szerinted ez milyen tanóra lehetett?