10. foglalkozás: Halmazok

1. Nyitókör (10 perc)

Nagy körben: Hogy érzed most magad, mi történt veled az elmúlt héten?

2. Hova állsz? (10 perc)

A foglalkozásvezető madzagból három darab, kb. 1, 5 méter átmérőjű kört alakít ki. 

A gyerekek feladata, hogy a megfelelő körbe álljanak.

A foglalkozásvezető az egyik körre mutatva azt mondja: Álljon ebbe a körbe, aki szereti a csokit! Majd a másikra mutatva: Álljon ebbe a körbe, aki tud valamilyen süteményt sütni! Ha ekkor valamelyik gyerek elhagyja az első kört, a foglalkozásvezető kérdezze meg: már nem szereted a csokit? Hogyan lehetne megoldani, hogy ha mindkét állítás igaz rád, mindkét körben benne legyél? A gyerekeknek fel kell ismerniük, hogy a köröket úgy kell igazítaniuk, hogy metsszék egymás. A harmadik körbe azok álljanak, akik jártak már Budapesten. Az állítások tetszés szerint átalakíthatóak, az a jó, ha minél változatosabban állnak a gyerekek a körökbe és a körök egymást metsző területeire.

3. Halmazábra (12 perc)

A résztvevők min. háromfős csoportokban dolgoznak. Minden csoport megkapja az 1. mellékletben látható ábrát. Az a feladatuk, hogy találjanak ki az első feladathoz hasonlóan három meghatározást a három halmazra, és írják be saját magukat a megfelelő helyre. Olyan meghatározásokat találjanak ki, hogy a kicsoport minden résztvevője kapjon helyet valahol. Pl. barna szeműek, jó matekosok, akik szeretik a spenótot.

4. Órarend (12 perc) 

A résztvevők kiscsoportokban dolgoznak. A foglalkozásvezető elmagyarázza, hogy a csoportoknak meg kell szervezniük az online oktatást. Az 2. mellékletben látható számú gyerek, internet hozzáférés és okos eszköz áll rendelkezésükre. A gyerekek megosztják egymás között az eszközöket. Úgy kell kialakítaniuk a csoportokat, hogy minden gyerek részt tudjon venni az órán. Hányszor kell a tanárnak megtartani az órát?

Az első körben idegen nyelvórát kell szervezni: 6 gyerek angolra, 4 németre jár.

A második körben testnevelésórát, külön a fiúknak és a lányoknak.

A harmadik körben matekórát: 2 fő haladó szintű, 5 fő alap szintű, 3 fő felzárkóztató matekra jár.

5. Hova kerüljön? (10 perc)

A résztvevők kiscsoportokban dolgoznak. A 3. mellékletben látható szókártyákat kell három halmazba válogatniuk úgy, hogy ők határozzák meg, milyen szabály, közös jellemző alapján tették az egyes szavakat közös halmazba.

6. Zárókör (5 perc)

Mit viszel haza a mai foglalkozásról? Mi volt a legjobb/ legnehezebb?       
Szerinted ez milyen tanóra lehetett?

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet