13. foglalkozás: FORMÁLIS TANULÁS

  1. Nyitókör (10 perc)

 

Nagy körben: Hogy érzed most magad, hogy vagy itt, mi történt veled az elmúlt héten?

 

  1. Memoriter mozgással (8 perc)

 

A résztvevők kis papíron megkapják az alábbi két rövid versszakot Búth Emília verséből, ezt kell megtanulniuk 3 perc alatt, közben folyamatosan fel-alá kell járkálniuk

Utána megbeszéljük, hogy kinek segített a mozgás, kinek nem.

 

Fű, fa, virág,

fecskefészek,

része a világnak.

 

Ujjbegyeden

egy katica

vígan sétikálhat.

 

  1. Mesemondás – mire emlékszel? (30 perc)

 

A mese szövegét és a kérdéseket lásd a mellékletben.

3.1. A foglalkozásvezető egyszer felolvassa a mese elejét, utána kérdéseket tesz fel a résztvevőknek.

3.2 A mese folytatódik, a foglalkozásvezető közben képeket mutat, majd újabb kérdéseket tesz fel.

3.3. A foglalkozásvezető kiosztja a szöveges vázlatot, a résztvevők ezt nézhetik, amíg a mese folytatódik, majd újabb kérdésekre válaszolnak.

3.4. Három önként jelentkező lesz a kistanár, a többiek kiscsoportokat alkotnak. A kistanárok megkapják a mese végét, kapnak két perc felkészülési időt, majd saját szavaikkal elmagyarázzák a saját csoportjuknak a történet végét. A többieknek nem mutathatják meg a szöveget, a végén tőlük is elvesszük, és megpróbálnak közösen válaszolni az ellenőrző kérdésekre.

Utána nagy körben megbeszéljük, hogy melyik (csak hallás után, vizuális segítséggel, vázlat segítségével, egymástól tanulva–egymást tanítva) volt a legnehezebb/legkönnyebb és miért.

Beszéljük meg, hogy az iskolában legtöbbször hogyan jut hozzájuk a tananyag (hallás után). Hogyan lehetne ezen segíteni? Ötletelés.

 

  1. Koreográfus (7 perc)

 

Egy önként vállalkozó tanítson be egy rövid mozgássort a többieknek. Figyeljük meg, hogy mi segít? A szóbeli magyarázat, ha megmutatja, mit kéne csinálni vagy a kettő együtt?

 

  1. Zárókör (5 perc)

 

Mit viszel haza a mai foglalkozásról? Mi volt a legjobb/ legnehezebb?

 

MELLÉKLET

 

3.1. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király, akit Boldog Biberácnak hívnak. Már 78 éve uralkodott birodalmában, Kerekföldön, amikor úgy érezte, eljött az ideje, hogy átadja a hatalmat. Meghirdette tehát, hogy aki legyőzi az országában 13 éve pusztító szörnyű sárkányt, Kellemetlen Kleofást, azé lesz a birodalom, a lánya keze, továbbá 21 zsák arany. A kikáltó 118 országba elküldte a király felhívását, és bizony hamarosan alig lehetett közlekedni az országban, mert csak úgy özönlött a sok jelentkező. Nehogy azt higgyétek, hogy csak emberek jöttek! Voltak ott háromlábú törpék, bíborszínű tündérek, fejetlen óriások, háromszarvú unikornisok, és még néhány szelíd sárkány is megjelent. Nem a birodalom vonzotta őket, hiszen Kerekfölde csupán akkor volt, hogy egy nap alatt kényelmesen bejárhatta az ember, meg az arany sem sokat számított, hiszen akkoriban a folyóparton lehetett szedegetni az aranyrögöket, hanem a királylány messze földön híres volt az eszéről.

 

Kérdések:

Hogy hívták az öreg királyt?

Hány országban hirdették ki a felhívást?

Milyen színűek a tündérek?

Mekkora Kerekfölde?

 

3.2. Érkezett egy lovag, akinek olyan vakítóan kék csíkok voltak a pajzsán, hogy a sárkány elkábult egy pillanatra, de aztán magához tért, és egy csapással elsöpörte a vitézt. Jött egy viking harcos, aki a sisakja szarvára akarta feltűzni, de sajnos, a sárkány bőrét olyan vastag lemezek borították, hogy a viking szarva letörött. Egy zöldbe öltözött íjász a süvegébe tűzött madártollat lebegtetve táncolt a sárkányhoz, hogy elterelje a figyelmét, de a sárkány csak tüsszentett, és az íjász messzire repült. Egy szerzetes a kopasz feje búbját dörzsölgetve átkokat mondott a szörnyetegre, de az csak kacagott. Arra járt egy varázsló, akinek lila ruháját arany csillagok borították. Ő a varázsbotján lévő drágakő erejével próbálta elpusztítani a fenevadat, de a sárkány egyetlen harapással porrá zúzta a varázskövet. A szomszéd ország hetedik falujából érkezett egy nagy erejű paraszlegény, aki vasvillával támadt a sárkányra, de az úgy törte félbe a szerszámot, mintha fogpiszkáló volna.

 

KÉP (feldarabolva)

 

Kérdések:

Mivel vakította el a lovag a sárkányt?

Az íjász mivel próbálta elterelni a sárkány figyelmét?

Milyen színű haja volt a szerzetesnek?

Milyen fegyvert használt a parasztlegény?

 

3.3. Szegény Boldog Biberác egyre jobban aggódott a birodalom miatt, ráadásul a birodalom összes kórháza megtelt a sárkány áldozataival. Kerekfölde minden orvosa, ápolója, mágusa és varázskígyója éjt-nappallá téve azon dolgozott, hogy a sok bátor jelentkező több-kevésbé felgyógyultan távozzon, mert attól tartottak, híre megy a veszedelemnek, és a turisták messzire elkerülik az országot. Kerekföldjére szívesen érkeztek a vándorok, mert híres volt a habcsókos cirfandlijáról és a keserű mézsöréről, de Kellemetlen Kleofás érkezése előtt a közbiztonság is kitűnő volt, nem úgy, mint a környező országokban, ahol az óvatlan utazókra gyakran támadtak banditák, kalózok és mérgesgombák. Kerekföldjén még a boszorkányok is barátságosak voltak, szívesen fogadták az idegeneket mézeskalács házikóikban, és ízletes bűbájitallal kínálták őket, amitől ellenállhatatlanul vonzónak érezték magukat. Nem csoda, hogy sok visszatérő vendégük volt, és a birodalom bevételének jelentős százaléka a turizmusból származott.

 

 

Vázlat:

 

Kórházak: orvosok, ápolók, mágusok, varázskígyók

Turizmus: habcsókos cirfandli, keserű mézsör, közbiztonság, boszorkányok bűbájitala

Környező országokban: banditák, kalózok, mérgesgombák

 

Kérdések:

Miért gyógyították meg a sérülteket?

Miért változott meg Kerekföldjén a közbiztonság?

Milyen bűbájitalt készítettek a boszorkányok?

 

3.4. Amikor elapadt a bátor jelentkezők sora, elállt Jóeszű Jozefina, a királylány, és csendesen annyit mondott az apjának, hogy ő is szerencsét próbálna. Bánatosan ingatta a fejét Boldog Biberác, akit már annyira emésztett az aggodalom, hogy alattvalói egy ideje csak Bús Biberácnak nevezték. De a királylány nemcsak okos volt, hanem bátor is, ezért megveregette apja vállát, és elindult a sárkány barlangja felé. Amikor odaért, elővett egy rézkanalat meg egy rézüstöt, és addig verte a kanállal az üstöt, míg az alvó sárkány nagy mérgesen elő nem bújt. Akkor Jozefina csúfolni kezdte a sárkányt, hogy amilyen nagy behemót, biztosan nem tudja őt elkapni. Amikor a sárkány már tüzet okádott a dühtől, a királylány szaladni kezdett, ahogy csak a lába bírta. Szaladt, szaladt, a sárkány meg utána. Jozefina barátai a közeli bozótosban megbújva figyelték, ahogy a királylány ügyesen megkerülte az előre ásott hatalmas gödröt, amit gondosan befedtek törékeny nádszálakkal, hogy ne látszódjon. A sárkány olyan mérges volt, hogy egy incifinci lány mer kiállni ellene, hogy nem is nézte, merre lép, és zsupsz, belezuhant a gödör mélyébe. Jozefina barátai készenlétben álltak, rögtön ráborítottak egy nagy vaslapot a gödörre, és sziklákat görgettek rá, hogy a sárkány ne tudja felemelni. Csak akkor engedték szabadon, amikor megígérte, hogy elköltözik Kerekföldéről. A birodalom uralkodója így Jozefina lett, és kedvére választhatott magának férjet.

 

Kérdések:

Mivel dühítette fel Jozefina a sárkányt?

Hol bújtak el Jozefina barátai?

Mivel fedték le a gödör tetejét, hogy ne látszódjon?

 

VISSZAJELZÉSEK

Salgótarján

Hosszú szünet után újra találkoztunk a lányokkal. Sok-sok mondanivalójuk volt, de a feladatokat is sikerült megoldani.
A tapasztalat az volt, hogy nagyon különböző tanulási módokat részesítenek előnyben: van, akinek a járkálás közbeni tanulás sokkal nehezebb, mintha ülve olvassa és memorizálja a verset. Többen könnyebben tanulnak, ha zenét hallgatnak közben.
A mese hallgatásánál a képi és vázlatos segítség volt az, ami a tanulásukat elősegítette. Megállapították, hogy nagyon nehéz a pedagógus-szerep: hogyan kell elmondani, mikor érthető a másik számára a mondanivaló.
A tánctanulás jól sikerült, bár először bonyolultnak tűnt a mozdulatsor, de 5 perc után már szinte mindenki jól csinálta. Többen hiányolták, hogy nem kaptak szóbeli utasítást: az könnyebbé tette volna szerintük.
A foglalkozás végén a lányok kérték, hogy még beszélgessünk, így egy kicsit tovább maradtunk: sajnos, sokan nagyon nehéz helyzetben vannak otthon (szülő betegsége, vagy munkába állása, testvér betegsége, szülő ellenállása a továbbtanuláshoz), amit folyamatos beszélgetésekkel, osztályfőnökökkel, külső szakemberekkel igyekszem majd kezelni.
Tiszafüred
A verstanulás hihetetlenül jól sikerült, csak egy lány szokott így tanulni. Elmondásuk szerint segített a tanulásban a járkálás.
A szövegértés néhányuknál akkor volt a leghatékonyabb, amikor társ mondta el. Fogom javasolni a kollégáknak a tanuló párokat. A képek segítettek a legtöbbjüknek. Eszembe is jutott egy olyan tanulási technika, amikor lerajzolják a tananyagot.
A mozgássor nehéz feladatnak bizonyult, nem volt igazán ötletük. Végül a torna óra gimnasztikáját csinálták meg, de ezt nem kellett tanulni.
Ami jó volt, hogy sokat tanultak, ötleteket kaptak a tanuláshoz.