7. foglalkozás: Mérések

1. Nyitókör (10 perc)

Nagy körben: Hogy érzed most magad, mi történt veled az elmúlt héten?

2. Ugrálóverseny (10 perc)

Jelöljünk ki a tanteremben egy távot (legalább 4-5 méter legyen). Döntsük el közösen, hogy milyen ugrálást fogadunk el a versenyben (féllábon, nyusziugrás, békaugrás).

A résztvevők párokban dolgoznak, az egyikük ugrál, a másik méri az időt.

Mielőtt a versenyzők elindulnának, beszéljük meg, hogyan mérik majd az időt. Pl. van-e másodpercmutatós órájuk, telefonjuk, tabletjük. Ha nincs, a mérést végző résztvevő lassan számolhat, vagy használhatja a pulzusát mértékként. Próbáljunk minél többféle, minél kreatívabb időmérést kitalálni!

3. Mivel mérünk? (25 perc)

A résztvevők csoportokban dolgoznak. A foglalkozásvezető kikészíti az alábbi eszközöket:

A4-es papírlapok, 3-4 m madzag, üres pohár, vízzel teli mélyebb tál, Szitakötő folyóiratok

Az a feladatuk, hogy a teremben rendelkezésre álló eszközökkel megmérjék:

– az egyik pad/asztal felületét;

– a tábla és az ajtó közötti távolságot;

– a tálban lévő víz mennyiségét;

– egy tankönyv súlyát.

(Háttérinformáció a foglalkozásvezetőknek: a Szitakötő 24 cm széles, 22 cm magas és 20 dkg.) 

            3.1. Találjanak ki minél kreatívabb módszereket a mérésre (pl. ha valaki pontosan tudja a testmagasságát, a madzaggal az lemérhető).

            3.2. Beszélgessünk velük arról, hogy a mértékegységeket a történelem során tetszőlegesen határozták meg az emberek, és ma is közmegegyezés alapján fogadjuk el ezeket.

            3.3. Hasonlítsák össze, hogy kinek mekkora az arasza (kifeszített tenyérnél a hüvelykujj hegye és a kisujj hegye közti távolság.

            3.4. Találjanak ki új mértékegységeket, pl. ha valami 1 Szitakötő széles, akkor az 24 cm; ha valami 1 Niki hosszú, az 152 centi, mert Niki 152 centi magas.

4. Meseszöveg javítás (10 perc) 

A résztvevők csoportokban dolgoznak. Olvassák el a mellékletben lévő meseszöveget az öreg királyról és javítsák ki úgy, hogy mindenhol helyes mértékegységek álljanak. Javasoljanak mértékegységet, amivel a jószívűséget meg lehet mérni.

5. Zárókör (5 perc)

            Mit viszel haza a mai foglalkozásról? Mi volt a legjobb/ legnehezebb?       
            Szerinted ez milyen tanóra lehetett?

Melléklet

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki már nagyon öreg volt, 99 macskát is megélt már. Elhatározta, hogy annak adja a koronáját, aki a legerősebb az országában. Meghirdette hát, hogy jelentkezzen, aki fel tud emelni 100 szőnyegnyi súlyt és 1 homokszem alatt lefut 100 várat. Jöttek is a jelentkezők, de bizony, egyik sem állta ki a próbát. Akkor az öreg király arra gondolt, inkább a legokosabbnak adja a koronáját. Meghirdette, hogy jelentkezzen, aki 1 labda alatt megold 100 matekfeladatot és elolvasott már legalább 99 lekvár könyvet. Jöttek is a jelentkezők, de bizony, ahogy a király elbeszélgetett velük, kiderült, hogy egyik sem igazán okos. Akkor az öreg király úgy döntött, a legjobb szívű jelentkezőnek adja a koronáját. De akárhogy gondolkodott, nem tudta, mivel mérje a jószívűséget. Segítsetek neki!